Geotechnika i geologia

Geotechnika i geologia

Powrót

Pełna oferta Działu Geologii i Geotechniki Laboratorium Budowlanego sp. z o.o. znajduje się na stronie www.geolog.zgora.pl.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje, w których uczestniczyliśmy w ostatnich latach w związku z obsługą geotechniczną. Pełną listę referencji przedstawimy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Zapraszamy do kontaktu z działem geologii i geotechniki.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i rozpoznaniem konstrukcji nawierzchni drogi krajowej DK12, odcinek 10 km: Żary-Lipinki Łużyckie.

Dokumentacja geologiczno – inżynierska określająca warunki geologiczno – inżynierskie w podłożu projektowanej obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej DK 32.

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w podłożu projektowanego domu jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków na działce ewidencyjnej nr 598 w Olbrachtowie.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz dokumentacja geologiczno – inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podłożu inwestycji: Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą w Gubinie.

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podłożu projektowanej hali wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 21232/14 przy ulicy Edisona w Krośnie Odrzańskim.

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podłożu inwestycji: Projektowana rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cieszycach.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podłożu inwestycji: Projektowana przebudowa dróg gminnych na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Farma wiatrowa Czaplinek”.

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podłożu projektowanej rozbudowy budynku salonu samochodowego na działce ewidencyjnej nr 365/3 przy ulicy Myśliborskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podłożu inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P w miejscowości Adamowo – etap II”.

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podłożu projektowanej rozbudowy hali na działce ewidencyjnej nr 40/1 i 40/2 przy ulicy Chemicznej 1 w Zielonej Górze.

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podłożu projektowanej hali produkcyjno – magazynowej na działce ewidencyjnej nr 1184/1 w Strzyżewie.

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podłożu projektowanego magazynu Maestato na działce ewidencyjnej nr 1126 przy ulicy Zawada – Kożuchowska w Zielonej Górze.

Raport geotechniczny określający warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podłożu projektowanego budynku produkcyjno–magazynowo–biurowego na działce ewidencyjnej nr 248 w Sieniawie.

Raporty geotechniczne dla obiektów mostowych i głównego szlaku w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760.

Raporty geotechniczne dla obiektów mostowych i głównego szlaku w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533.

Raporty geotechniczne dla obiektów mostowych, przepustów, głównego szlaku i dróg dojazdowych w ramach inwestycji: Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice”.

Raporty geotechniczne dla obiektów mostowych i głównego szlaku w ramach inwestycji: Dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od 1+500 do km 11+860”.

Dokumentacje geotechniczne w ramach współpracy z Miastem Zielona Góra, Urzędem Gminy Czerwieńsk, Urzędem Gminy Nowogród Bobrzański w zakresie inwestycji drogowych.

Raporty geotechniczne w ramach inwestycji: Rozbudowa i przebudowa Centrum Handlowego Focus MALL w Zielonej Górze Etap I i II.

Raporty geotechniczne dla dróg dojazdowych i placów manewrowych w związku z inwestycją: Farma wiatrowa w Żarach.

Szereg inwestycji prywatnych oraz na zlecenie biur projektowych w związku z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną, drogami, obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną.

…i wiele innych.