Diagnostyka nawierzchni

Diagnostyka nawierzchni

Diagnostyka nawierzchni to proces techniczny mający na celu ocenę stanu i jakości dróg, autostrad lub innych powierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów. Metody diagnostyczne obejmują różnorodne techniki, takie jak wizualne inspekcje, pomiary defleksji, wykorzystanie technologii georadarowej czy analizy składu materiału nawierzchni. Celem diagnostyki jest identyfikacja wszelkich uszkodzeń, takich jak pęknięcia, wyrwy, deformacje czy ślady zużycia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Dane uzyskane podczas diagnostyki pozwalają na zaplanowanie odpowiednich prac remontowych lub renowacyjnych, które mają na celu przedłużenie żywotności nawierzchni i zapewnienie bezpiecznego korzystania z infrastruktury drogowej.

Przeprowadzane przez nas badania diagnostyki nawierzchni obejmują:

  • Badanie ugięć nawierzchni ugięciomierzem belkowym (belka Benkelmana) wg BN-70/8931-06
  • Badanie równości podłużnej nawierzchni planografem wg BN-68/8931-04
  • Badanie konstrukcji nawierzchni metodą odwiertów rdzeniowych z określeniem grubości warstw
  • Badania ugięć metodą FWD
  • Badania równości podłużnej i poprzecznej profilografem laserowym IRI
  • Badania włąsciwości przeciwpoślizgowych nawierzchni metodą SRT-3
  • Badania współczynnika odblaskowości dziennej (Qd) i nocnej (RL)
  • i inne