Badania galanterii drogowej

Badania galanterii drogowej

Badania galanterii drogowej mają kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach, ponieważ odpowiednio zaprojektowana i zainstalowana galanteria drogowa może znacząco przyczynić się do redukcji wypadków i kolizji. Oprócz aspektów technicznych, badania te często obejmują również analizy ekonomiczne, oceny wpływu na środowisko, a także aspekty prawne i regulacyjne związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w infrastrukturze drogowej.

Kategoria ta jest więc adresowana do inżynierów ruchu drogowego, projektantów, producentów galanterii drogowej, organów zarządzających drogami.

Przeprowadzone przez nas badania galanterii drogowej obejmują:

 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie krawężników / obrzeży betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie nasiąkliwości dla krawężników / obrzeży betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie odporności na ścieranie – pomiar na tarczy Böhmego dla krawężników / obrzeży Betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie mrozoodporności dla krawężników / obrzeży wg PN-EN 1340
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla krawężników / obrzeży betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonowej kostki brukowej wg procedury IBDiM nr PB-TW/PB-03/96
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie nasiąkliwości betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie mrozoodporności dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie odporności na ścieranie – pomiar na tarczy Böehmego dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie nasiąkliwości dla betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie odporności na ścieranie – pomiar na tarczy Böehmego dla betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie mrozoodporności dla betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowych płyt brukowych pełnych wg PN-EN 1339
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowych płyt brukowych ażurowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie elementów murowych wg PN-EN 772-1 wraz z oznaczeniem wymiarów wg PN-EN 772-16 pkt. 7.1 oraz kształtem i budową wg PN-EN 772-16 (dla elementów pełnych)
 • i inne