Laboratorium betonu

Laboratorium betonu

Powrót

Nasze laboratorium betonu przeprowadza kompleksowe badania betonu skupiające się na dogłębnej analizie mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu, by zagwarantować najwyższą jakość materiału w Twoim projekcie budowlanym. Badania betonu służą weryfikacji jakości materiału, aby zapewnić, że spełnia on wymagane standardy i jest odpowiedni do planowanego zastosowania. Analiza betonu pozwala zrozumieć jego właściwości fizyczne i mechaniczne, takie jak wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość czy stopień mrozoodporności betonu. W ramach standardowej kontroli na miejscu budowy przeprowadzamy szereg badań – począwszy od oznaczenia temperatury mieszanki, poprzez oznaczenie jej konsystencji, aż po dokładne badania wytrzymałościowe po określonym czasie dojrzewania. Dodatkowo oferujemy badania specjalistyczne, takie jak oznaczenie zawartości powietrza dla betonów mrozoodpornych, badanie głębokości penetracji wody czy też analiza wytrzymałości betonu metodą sklerometryczną. Nasza oferta jest kompleksowa, opierająca się na normach PN-EN, co zapewnia precyzję, bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi standardami. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, by Twoja inwestycja stała się symbolem trwałości i jakości.

Laboratorium badania betonu – zakres usług

Przeprowadzane przez nas badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu obejmują:

 • Standardowe badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu obejmujące
  jednorazową kontrolę jakości betonu na budowie prowadzona przez laboranta na
  zgłoszone betonowanie
  – oznaczenie temperatury mieszanki betonowej (podczas poboru próbki)
  – oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej (podczas pobierania próbki)
  metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
  – oznaczenie gęstości objętościowej mieszanki betonowej (podczas poboru
  próbki) PN-EN 12350-6
  – wykonanie 3 próbek betonowych 15x15x15 cm, pielęgnacja oraz
  przechowywanie próbek zgodnie z PN-EN 12390-2
  – oznaczenie gęstości stwardniałego betonu wg PN-EN 12390-7:2009 (przed
  badaniem wytrzymałości na ściskanie)
  – oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2009 po 28
  dniach dojrzewania i wystawienie raportu z badania
 • Wykonanie dodatkowej próbki betonowej wraz z pielęgnacją, przechowaniem i
  oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie
 • Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej (dla betonów, dla których
  wymagana jest mrozoodporność)
 • Oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 12390-3:2009 po 7 dniach dojrzewania
 • Oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 12390-3:2009 po określonej ilości godzin
  dojrzewania
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN
  12390-6:2010
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 12390-5:2009 wraz z pobraniem i
  pielęgnacją próbek
 • Oznaczenie konsystencji betonu i pomiar temperatury dla każdego betonowozu
 • Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem (wg PN-EN 12390-8:2009 wraz z
  przygotowaniem próbek i ich pielęgnacją)
 • Badanie stopnia mrozoodporności betonu wg PN-88/B-06250 wraz z wykonaniem
  próbek i ich pielęgnacją)
 • Badanie wodoszczelności betonu wg PN-88/B-06250 wraz z wykonaniem na
  budowie 6 próbek i ich pielęgnacją)
 • Badanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250 wraz z wykonaniem na budowie 3
  próbek i ich pielęgnacją
 • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (nieniszczące) – metoda
  sklerometryczną
 • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (z poborem próbek) – odwierty
  rdzeniowe
 • Oznaczenie przyczepności na odrywanie metodą pull-off wg PN-EN 1542

Nasze specjalistyczne usługi w dziedzinie badań mieszanki betonowej i stwardniałego betonu odpowiadają na dynamicznie rozwijające się wymagania rynku budowlanego. Korzystając z nowoczesnego sprzętu, wieloletniego doświadczenia oraz wiedzy naszego zespołu ekspertów, zapewniamy najwyższy standard badań w laboratorium betonu.
Serdecznie zachęcamy do nawiązania współpracy!

Zobacz również: badanie gruntu przed budową domu, laboratorium materiałów budowlanychlaboratorium badania betonu, zakładowa kontrola produkcji