Geologia

Geologia

lab bud geologia

Szybki kontakt:
Damian Bielec

 +48 536 300 168

Oferujemy usługi geologiczne w zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej. W powiązaniu z pozostałymi pracowniami Laboratorium Budowlanego sp. z o.o. jesteśmy w stanie świadczyć kompleksowe usługi badawcze podczas procesu budowlanego od etapu rozpoznania podłoża gruntowego po etap wykonawstwa, usługi w zakresie badań materiałów budowlanych czy ekspertyz powykonawczych.

Obsługujemy inwestorów prywatnych i publicznych, prowadzących przedsięwzięcia ogólnobudowlane, przemysłowe i infrastrukturalne (budowy, przebudowy i remonty dróg, mostów, oczyszczalni ścieków, instalacji liniowych itp.).

Pracownia geologii i geotechniki jest częścią Laboratorium Budowlanego sp. z o.o., akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 1605, firmy z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym. Firmę tworzy zespół technologów, geologów i laborantów zdobywających doświadczenie na największych budowach w Polsce. Stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług, terminowość i kompetencje naszych pracowników.

W ramach rozpoznania warunków gruntowo-wodnych świadczymy następujące usługi:

 • wiercenia ręczne
 • wiercenia udarowe
 • wiercenia mechaniczne
 • sondowania dynamiczne
 • sondowania statyczne CPT i CPT-u
 • badania lekką płytą dynamiczną
 • badania płytą statyczną VSS
 • badania laboratoryjne gruntów (w tym badania będące w zakresie akredytacji Laboratorium)
 • badania agresywności wód gruntowych w stosunku do betonu
 • badania wód gruntowych i gruntów pod kątem zanieczyszczeń

W zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej opracowujemy:

 • opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne
 • projekty robót geotechnicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • sprawozdania i protokoły z badań

Wykonujemy również kompleksową obsługę geotechniczną prowadzonych inwestycji:

 • odbiory wykopów fundamentowych i warstw podłoża, wraz z wpisem w dzienniku budowy
 • odbiory wymian gruntów słabonośnych w podłożu
 • odbiory konstrukcji ziemnych: wykopów, nasypów, obsypek, zasypek, podsypek, podbudów, platform roboczych
 • badania zagęszczenia i przydatności gruntów (szeroki zakres badań, w tym badania będące w zakresie akredytacji Laboratorium)
 • opracowanie recept gruntów stabilizowanych spoiwami wraz z kontrolą ich wykonania
 • doradztwo technologiczne prowadzone przez zespół geologów i inżynierów budownictwa

Zadzwoń i sprawdź nas!

Laboratorium Budowlane sp. z o.o.
Dział geologii i geotechniki

geologia@lab-bud.com
mgr inż. Damian Bielec
Kierownik działu geologii i geotechniki
+48 536 300 168
d.bielec@lab-bud.com
mgr Mateusz Niedźwiecki
Z-ca kierownika działu geologii i geotechniki
+48 575 862 867
m.niedzwiecki@lab-bud.com

Zobacz również: badania gruntu, laboratorium materiałów budowlanychlaboratorium badania betonu, zakładowa kontrola produkcji