Laboratorium drogowe

Laboratorium drogowe

Nasze laboratorium drogowe specjalizuje się w badaniach mieszanek mineralno-asfaltowych i asfaltów oraz diagnostyce nawierzchni. Realizowane są badania mieszanki mineralno-asfaltowej, obejmujące oznaczenie zawartości lepiszcza, analizę sitową mieszanki mineralnej, a także badania odbiorowe, które sprawdzają skład ziarnowy, gęstość, gęstość objętościową, wolną przestrzeń, wskaźnik zagęszczenia oraz grubość ułożonej warstwy. W zakresie badań asfaltów, wykonuje się testy penetracji, temperatury mięknienia i łamliwości.

W diagnostyce nawierzchni, laboratorium drogowe wykonuje badania ugięć nawierzchni ugięciomierzem belkowym, równości podłużnej nawierzchni planografem, a także badanie konstrukcji nawierzchni metodą odwiertów rdzeniowych. Dodatkowo, realizowane są badania równości podłużnej i poprzecznej profilografem laserowym, właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni oraz współczynnika odblaskowości dziennej i nocnej.

Korzyści z tych badań to zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości nawierzchni drogowych, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników. Precyzyjne badania pozwalają na wykrycie potencjalnych problemów i zapewnienie odpowiedniej jakości materiałów oraz wykonania, co przekłada się na dłuższą żywotność dróg oraz mniejsze koszty konserwacji i napraw.

Laboratorium drogowe

Zakres usług:

 • Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie:
  – oznaczenia zawartość lepiszcza
  – analiza sitowa mieszanki mineralnej
 • Badania odbiorowe mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie:
  – zawartość asfaltu
  – skład ziarnowy
  – gęstość
  – gęstości objętościowa
  – wolna przestrzeń
  – wskaźnik zagęszczenia
  – grubość ułożonej warstwy
 • Badanie parametrów nawierzchni:
  – gęstość
  – gęstości objętościowa
  – wolna przestrzeń
  – wskaźnik zagęszczenia
 • Badania asfaltów:
  – penetracja
  – temperatura mięknienia (PiK)
  – temperatura łamliwości
 • i inne

Laboratorium drogowe – diagnostyka nawierzchni:

 • Badanie ugięć nawierzchni ugięciomierzem belkowym (belka Benkelmana) wg BN-70/8931-06
 • Badanie równości podłużnej nawierzchni planografem wg BN-68/8931-04
 • Badanie konstrukcji nawierzchni metodą odwiertów rdzeniowych z określeniem grubości warstw
 • Badania ugięć metodą FWD
 • Badania równości podłużnej i poprzecznej profilografem laserowym IRI
 • Badania włąsciwości przeciwpoślizgowych nawierzchni metodą SRT-3
 • Badania współczynnika odblaskowości dziennej (Qd) i nocnej (RL)
 • i inne