Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji

Powrót
Szybki kontakt:
Paulina Szymanowska

 +48 793 100 398

Od 1. lipca 2019 r. producenci betonu towarowego i mieszanek związanych spoiwami będą mieli obowiązek deklarowania właściwości użytkowych w krajowym systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych 2+.

Wiąże się to z przeprowadzeniem certyfikacji systemu ZKP przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Oferujemy pomoc w podczas całego procesu, od opracowania dokumentacji po uzyskanie certyfikatu zgodności ZKP i dalsze prowadzenie systemu.

Certyfikat ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji

Wychodzimy z założenia, że proces opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP może być dla producenta betonu możliwie mało skomplikowany i relatywnie łatwy do przeprowadzenia. Z naszą pomocą dostosowanie stanu istniejącego do formalnych wymagań normy  PN-EN 206+A2:2021-08 jest dla producenta najmniej obciążający. W przypadku skorzystania z oferty zewnętrznego pełnomocnika ds. ZKP, będącego specjalistą Laboratorium Budowlanego sp. z o.o., dalsze prowadzenie dokumentacji i przygotowanie oraz udział w corocznych audytach jednostki certyfikującej Producent może po prostu zlecić na zewnątrz.

Dokumentacja Zakładowej Kontroli Produkcji

Opracowanie dokumentacji ZKP betonu towarowego wg normy PN-EN 206+A2:2021-08 odbywa się w następujących etapach:

 • audyt zerowy zakładu – wizytacja
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji
 • szkolenie Pełnomocnika ds. ZKP oraz personelu technicznego
 • wdrożenie systemu ZKP w zakładzie
 • opracowanie pierwszego przeglądu zarządzania
 • wybór jednostki certyfikującej i pomoc podczas audytu (opcja)
 • prowadzenie systemu ZKP (opcja) – świadczenie usługi zewnętrznego pełnomocnika ds. ZKP

Certyfikacja ZKP

Dokumentacja ZKP opracowana przez nasz zespół jest:

 • prosta, przejrzysta i czytelna
 • modułowa, dzięki czemu jest łatwa do modyfikacji
 • elastyczna, co pozwala na łatwe sformalizowanie rozwiązań stosowanych przez Producenta
 • sprawdzona, w pełni akceptowana przez szereg jednostek certyfikujących, państwowych i prywatnych, polskich i zagranicznych

Pełnomocnik ds. ZKP

Jako pełnomocnik ds. ZKP proponujemy kompleksowe działania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w Państwa zakładzie produkcyjnym. Usługa jest prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., państwową jednostkę zajmującą się m.in. certyfikacją systemów zarządzania, badaniami i certyfikacją wyrobów. W ramach usługi oferujemy:

 • prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji ZKP: księgi głównej, procedur, instrukcji operacyjnych i instrukcji technologicznych wraz z załącznikami związanych z systemem ZKP
 • szkolenie personelu technicznego przewidzianego do współpracy z pełnomocnikiem ds. ZKP w utrzymaniu systemu ZKP zgodnie z jego zapisami, np. operatora węzła, kierownika produkcji itd.
 • obecność i reprezentację Producenta podczas audytów odbywających się corocznie w cyklu certyfikacji ZKP w systemie 2+

Systemy Zakładowej Kontroli Produkcji

Poza opracowaniem systemu ZKP dla betonu towarowego oferujemy usługi związane z opracowaniem systemów dla następujących wyrobów budowlanych:

 • stropów Teriva, Filigran, kanałowych i innych
 • elementów murowych, w tym pustaków wentylacyjnych
 • elementów konstrukcyjnych z betonu: elementów fundamentów, ścian, podwalin, schodów, słupów itd.
 • kominów i przewodów kominowych
 • kruszyw budowlanych
 • i innych

Zadzwoń i sprawdź nas!

Laboratorium Budowlane sp. z o.o.

 zkp@lab-bud.com

mgr inż. Paulina Szymanowska
Z-ca Kierownika Laboratorium
 +48 793 100 398
 p.szymanowska@lab-bud.com

Zobacz również: badania geotechniczne gruntu, laboratorium materiałów budowlanych, laboratorium betonu