Kontakt

Laboratorium Budowlane sp. z o.o.

ul. Drzonków – Cisowa 766-004 Zielona Góra

68 322 33 32
biuro@lab-bud.com
mgr inż. Krzysztof Hołownia
Kierownik Laboratorium

mgr inż. Ewelina Osada
Kierownik ds. Jakości

mgr inż. Paulina Szymanowska
Z-ca Kierownika Laboratorium

mgr inż. Damian Bielec
Kierownik Działu Geologii i Geotechniki

Oddziały Laboratorium:

Laboratorium Warszawa

Laboratorium Kraków

Laboratorium Poznań

NIP: 973 05 14 259
REGON: 970662106
Nr KRS: 0000150342
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 255 000 zł
Nr konta: 70 1020 5402 0000 0802 0142 3532
PKO BP S.A. I/o. Zielona Góra