Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych są kluczowym elementem w procesie projektowania i realizacji nowoczesnych nawierzchni drogowych. Mieszanki te, składające się z kruszywa mineralnego oraz asfaltu jako spoiwa, są podstawą do budowy większości typów nawierzchni, w tym dróg, autostrad, czy lotnisk. Badania te mają na celu zapewnienie odpowiednich właściwości mieszanki, takich jak wytrzymałość, trwałość, odporność na deformacje, szczepność międzywarstwową, skład ziarnowy, zawartość lepiszcza, a także odpowiednie właściwości reologiczne i termiczne.

Badania te przeprowadza się przy użyciu zaawansowanych technik laboratoryjnych i urządzeń pomiarowych, takich jak ekstraktory, aparaty próżniowe, wagi precyzyjne, prasy hydrauliczne, wiertnice mechaniczne. Wyniki badań pozwalają na dopracowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej, tak aby zapewnić optymalne parametry dla konkretnego zastosowania, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość i trwałość realizowanych inwestycji drogowych.

Przeprowadzane przez nas badania mieszanek mineralno-asfaltowych obejmują:

  • Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie:

– oznaczenia zawartość lepiszcza

– analiza sitowa mieszanki mineralnej

  • Badania odbiorowe mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie:

– zawartość asfaltu

– skład ziarnowy

– gęstość

– gęstości objętościowa

– wolna przestrzeń

– wskaźnik zagęszczenia

– grubość ułożonej warstwy

  • Badanie parametrów nawierzchni:

– gęstość

– gęstości objętościowa

– wolna przestrzeń

– wskaźnik zagęszczenia

  • Badania asfaltów:

– penetracja

– temperatura mięknienia (PiK)

– temperatura łamliwości

i inne