Akredytacja

Akredytacja

Zakres akredytacji

Z dumą informujemy, że 13.05.2016 r. wysokie kompetencje Laboratorium Budowlanego sp. z o.o. zostały potwierdzone poprzez uzyskanie certyfikatu akredytacji nr AB 1605 nadanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres akredytacji znajduje się na stronach Polskiego Centrum Akredytacji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług.

Informację na temat zachowania zasady bezstronności i poufności znajdziesz tutaj.

 

ilac mra pca