Badania geotechniczne gruntu

Badania geotechniczne gruntu

Powrót

Badania geotechniczne stanowią kluczowy element w procesie planowania i realizacji każdego projektu budowlanego. Mające na celu określenie właściwości fizycznych i mechanicznych podłoża gruntowego i pozwalają na dokładne zrozumienie charakterystyki gruntu, na którym planowana jest budowa, tak by zapewnić bezpieczeństwo i stabilność powstających konstrukcji. Badania gruntu dostarczają informacji na temat nośności, zagęszczenia, wilgotności czy składu granulometrycznego gruntu, stanowiąc nieodłączny element procesu projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. Dzięki nim możemy zapewnić bezpieczeństwo, trwałość oraz optymalizację kosztów inwestycji. 

Badania gruntu przed budową domu a przepisy prawne

Badania geotechniczne gruntu są nie tylko kluczowym elementem w procesie planowania i realizacji inwestycji budowlanych, ale również stanowią wymóg wynikający z przepisów prawa. W wielu krajach, w tym w Polsce, przeprowadzenie badań gruntu przed rozpoczęciem budowy jest obowiązkowe, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości powstających obiektów. Wymogi prawne dotyczące badań gruntu przed budową domu określają zakres, metodykę oraz częstotliwość ich przeprowadzania, a także kwalifikacje osób je realizujących. Nieprzestrzeganie tych wymogów może prowadzić nie tylko do problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji, ale również do poważnych konsekwencji prawnych, w tym sankcji finansowych czy odpowiedzialności karnej.

Badania gruntu pod budowę domu – zakres usług

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu kompleksowych badań geotechnicznych gruntów, dostarczając precyzyjnych analiz niezbędnych do prawidłowego planowania i realizacji inwestycji budowlanych. Nasza wiedza, doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt gwarantują najwyższą jakość usług, dzięki czemu możemy zapewnić bezpieczeństwo i trwałość każdej konstrukcji. Wybierając Laboratorium Budowlane stawiasz na profesjonalizm, dokładność i zaufanie.

Zakres badań geotechnicznych gruntów: 

 • Analiza sitowa gruntu – dokładne określenie składu granulometrycznego gruntu
 • Maksymalna gęstość szkieletu gruntowego (Proctor) oraz wilgotność optymalna zgodnie z normami PN-B-04481/PN-EN 12286-2
 • Badanie przydatności gruntu – obejmuje analizę sitową, oznaczenie wskaźników piaskowego, różnoziarnistości U, wodoprzepuszczalności K oraz zanieczyszczeń organicznych
 • Granica płynności metodą Casagrande wg PN-B-04481
 • Zawartość części organicznych metodą prażenia
 • Zawartość humusu metodą zanurzania w NaOH
 • Oznaczenie rodzaju gruntów spoistych wg PN-B-04481
 • Wilgotność gruntu wg PN-B-04481 
 • Wskaźniki zagęszczenia – różnymi metodami, w tym cylindrem wciskanym, piaskiem kalibrowanym, objętościomierzem wodnym wg PN-S-02205 oraz sondą lekką wg PN-B-04452
 • Badanie nośności dla gruntów i podbudów wg PN-S-02205
 • Moduł odkształcenia płytą dynamiczną
 • Otwory badawcze – zarówno ręczne (do głębokości 3,0 m p.p.t), jak i mechaniczne (do głębokości 25,0 m p.p.t.)
 • Sondowanie dynamiczne DPL/SLVT, DPM, DPH, DPSH do głębokości 25,0 m p.p.t.
 • Sondowanie statyczne CPT, CPTU do głębokości 25,0 m p.p.t.
 • Sondowanie rdzeniowe RKS do głębokości 10,0 m p.p.t.
 • Odbiór podłoża gruntowego w wykopie fundamentowym
 • Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych
 • Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 • Projektowanie wzmocnień podłoża gruntowego
 • Analiza stateczności skarp i ścian wykopów
 • Otwory obserwacyjne wód gruntowych (piezometry)
 • Monitoring wód podziemnych
 • Dodatkowe usługi związane z badaniami geotechnicznymi na życzenie klienta

Nasza oferta jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku budowlanego w zakresie profesjonalnych badań geotechnicznych gruntu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nowoczesnemu sprzętowi oraz wykwalifikowanej kadrze specjalistów gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług. Zapraszamy do współpracy!

Zobacz również: certyfikacja zkp,  laboratorium materiałów budowlanych, laboratorium betonu