Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne

Powrót

Od początku działalności świadczymy usługi w zakresie obsługi laboratoryjnej budownictwa ogólnego. Posiadamy szerokie doświadczenie zarówno w obszarze badań laboratoryjnych podczas realizacji jak również ekspertyz elementów wadliwych lub uszkodzonych. Przedstawiamy najważniejsze budowy obsługiwane przez Laboratorium Budowlane sp. z o.o. w ostatnich latach. Posiadamy szeroki zakres akredytacji procedur badawczych potrzebnych na wszystkich etapach budowy.

Pełną listę referencji przedstawimy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Zapraszamy do kontaktu.

Wybrane zrealizowane kontrakty:

Budowa farmy wiatrowej Ujazd.

Budowa farmy wiatrowej Dobrzyca.

Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie: Zadanie nr: 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo.

Budowa farmy wiatrowej Żary.

Budowa innych farm wiatrowych m.in. w m. Kukinie, Białogard, Jędrzychowice, Jóźwin.

Rozbudowa i przebudowa Centrum Handlowego Focus Mall w Zielonej Górze – budynki B i E.

Budowa Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowanie terenu oraz uzbrojenie terenu – Promenady 7, Wrocław

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną – ul. Żegiestowska, Wrocław

Wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice związanych z kompleksową realizacją: a) rozbudowy i przebudowy międzynarodowego terminalu pasażerskiego wraz z przyłączami zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz kładką komunikującą terminal z parkingiem wielopoziomowym i przystankiem kolejki; b) budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego.

… i wiele innych.