Budownictwo drogowo-mostowe

Budownictwo drogowo-mostowe

Powrót

Przedstawiamy najważniejsze budowy w zakresie budownictwa drogowo-mostowego obsługiwane przez Laboratorium Budowlane sp. z o.o. w ostatnich latach. Posiadamy szeroki zakres akredytacji procedur badawczych potrzebnych na wszystkich etapach budowy.

Pełną listę referencji przedstawimy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Zapraszamy do kontaktu.

Wybrane zrealizowane kontrakty:

Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760.

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie.

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn.

Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok.38+580 do km ok.41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice, w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów.

Przebudowa DW nr 791 na odc. od DK 1 do DK 78, etap I “Budowa obwodnicy m. Myszków”.

Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła „Międzyrzecz Południe” do węzła „Sulechów” Odcinek 2: od km 17 + 100 do km 24 + 500.

Budowa mostu drogowego na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w rejonie miejscowości Ciechanów i Radoszyce.

Obsługa laboratoryjna przy robotach drogowych na drogach miasta Zielona Góra w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Obsługa laboratoryjna przy robotach drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego w roku 2012, 2015 (Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra).

Kompleksowa obsługa laboratoryjna budowy obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej DK12.

Kompleksowa obsługa laboratoryjna podczas wykonywania zadania „Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku Ociosna – Skwierzyna, od km 206+400 do km 209+950.

… i wiele innych.