Dokumentacja ZKP

Dokumentacja ZKP

Powrót

Proponujemy kompleksowe działania związane z wdrożeniem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w Państwa zakładzie produkcyjnym. Od 1. lipca 2019 r. producenci betonu towarowego i mieszanek związanych spoiwami będą mieli obowiązek deklarowania właściwości użytkowych w krajowym systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych 2+.

Wiąże się to z przeprowadzeniem certyfikacji systemu ZKP przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Oferujemy pomoc w podczas całego procesu, od opracowania dokumentacji po uzyskanie certyfikatu zgodności ZKP i dalsze prowadzenie systemu.

ZKP

Wychodzimy z założenia, że proces opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP może być dla producenta betonu możliwie mało skomplikowany i relatywnie łatwy do przeprowadzenia. Z naszą pomocą dostosowanie stanu istniejącego do formalnych wymagań normy  PN-EN 206+A1:2016-12 jest dla producenta najmniej obciążający. W przypadku skorzystania z oferty zewnętrznego pełnomocnika ds. ZKP, będącego specjalistą Laboratorium Budowlanego sp. z o.o., dalsze prowadzenie dokumentacji i przygotowanie oraz udział w corocznych audytach jednostki certyfikującej Producent może po prostu zlecić na zewnątrz.

Dokumentacja Zakładowej Kontroli Produkcji

Opracowanie dokumentacji ZKP betonu towarowego wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 odbywa się w następujących etapach:

 • audyt zerowy zakładu – wizytacja
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji
 • szkolenie Pełnomocnika ds. ZKP oraz personelu technicznego
 • wdrożenie systemu ZKP w zakładzie
 • opracowanie pierwszego przeglądu zarządzania
 • wybór jednostki certyfikującej i pomoc podczas audytu (opcja)
 • prowadzenie systemu ZKP (opcja) – świadczenie usługi zewnętrznego pełnomocnika ds. ZKP

Dokumentacja ZKP

opracowana przez nasz zespół jest:

 • prosta, przejrzysta i czytelna
 • modułowa, dzięki czemu jest łatwa do modyfikacji
 • elastyczna, co pozwala na łatwe sformalizowanie rozwiązań stosowanych przez Producenta
 • sprawdzona, w pełni akceptowana przez szereg jednostek certyfikujących, państwowych i prywatnych, polskich i zagranicznych

System ZKP

Poza opracowaniem systemu ZKP dla betonu towarowego oferujemy usługi związane z opracowaniem systemów dla następujących wyrobów budowlanych:

 • stropów Teriva, Filigran, kanałowych i innych
 • elementów murowych, w tym pustaków wentylacyjnych
 • elementów konstrukcyjnych z betonu: elementów fundamentów, ścian, podwalin, schodów, słupów itd.
 • kominów i przewodów kominowych
 • kruszyw budowlanych
 • i innych

Zadzwoń i sprawdź nas!

Laboratorium Budowlane sp. z o.o.

Zespół Kierownika ds. Jakości

e-mail: zkp@lab-bud.com

mgr inż. Maciej Lutowski
Kierownik ds. Jakości
tel. kom.: 605 270 450
e-mail: m.lutowski@lab-bud.com
mgr inż. Piotr Moryson
Starszy specjalista
tel. kom.: 535 270 676
e-mail: p.moryson@lab-bud.com