Obsługa budowy

Obsługa budowy

Powrót

Oferujemy nadzór technologiczny oraz kompleksową obsługę laboratoryjną budownictwa ogólnego oraz inwestycji drogowo-mostowych i lotniskowych. Prowadzimy stałą kontrolę jakości w wytwórniach betonu, zakładach prefabrykacji i kopalniach kruszyw, wykonujemy ekspertyzy technologiczne obiektów, prowadzimy doradztwo technologiczne dla budownictwa.

Zajmujemy się procesami technologicznymi w szerokim zakresie:

 • pomagamy wybierać dostawców surowców,
 • projektujemy i wprowadzamy korekty recept mieszanek betonowych różnych typów,
 • wykonujemy badania nieniszczące,
 • wykonujemy badania specjalistyczne,
 • doradzamy i konsultujemy,
 • wykonujemy ekspertyzy i opinie technologiczne,
 • prowadzimy kompleksową obsługę laboratoryjną podczas realizacji robót budowlanych,

Każdorazowo dostosowujemy ofertę do potrzeb klienta, aby nasza usługa dawała jak najwięcej korzyści. Jesteśmy otwarci na propozycje, ponieważ jako dobrze zorganizowana firma jesteśmy w stanie
do każdej z nich się dopasować. Każda wycena kompleksowej obsługi laboratoryjnej odbywa się w sposób indywidualny.

Jako laboratorium niezależne mieliśmy kontakt z każdym uczestnikiem procesu budowlanego. Obsługiwaliśmy zarówno inwestorów prywatnych jak i państwowych, firmy wykonawcze polskie i zagraniczne, prowadziliśmy badania na poziomie mikro jak i na inwestycjach obiektów międzynarodowych.

Posiadamy zasoby niezbędne do utworzenia w pełni wyposażonych laboratoriów polowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje, w których uczestniczyliśmy w ostatnich latach:

 • kompleksowa obsługa laboratoryjna przy zadaniu Wykonanie robót budowlanych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice (2013 – obecnie, Max Bögl)
 • kompleksowa obsługa laboratoryjna przy zadaniu „Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice” (2014 – obecnie, Max Bögl)
 • kompleksowa obsługa laboratoryjna przy zadaniu „Budowa nowej bazy CARGO – etap I (Etap I – budowa płyty postojowej CARGO wraz z droga kołowania E0) w Międzynarodowym Porcie Lotniczym KATOWICE w Pyrzowicach (2014 – obecnie, Max Bögl)
 • obsługa laboratoryjna przy zadaniu „Wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice związanych z kompleksową realizacją: a) rozbudowy i przebudowy międzynarodowego terminalu pasażerskiego wraz z przyłączami zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz kładką komunikującą terminal z parkingiem wielopoziomowym i przystankiem kolejki; b) budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego” (2013 – obercnie, Astaldi)
 • kompleksowa obsługa laboratoryjna przy budowie zadaniu “Budowa placu składowego surowca III” (2014, Kronopol)
 • obsługa laboratoryjna robót mostowych na kontrakcie Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła „Międzyrzecz Południe” do węzła „Sulechów” Odcinek 2: od km 17 + 100 do km 24 + 500 (2010 – 2012, Mostmar, Kirchner)
 • obsługa laboratoryjna przy robotach drogowych na drogach miasta Zielona Góra w latach 2012, 2013, 2014 (Miasto Zielona Góra)
 • obsługa laboratoryjna przy robotach drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego w roku 2012 (Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra)
 • obsługa laboratoryjna budowy paliwowych zbiorników żelbetowych w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa składu MPS w m. Porażyn” (2011 – 2012, Martex)
 • kompleksowa obsługa laboratoryjna budowy obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej DK12 (2009 – 2011, Max Bögl)
 • kompleksowa obsługa laboratoryjna podczas wykonywania zadania „Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku Ociosna – Skwierzyna, od km 206+400 do km 209+950” (2006 – 2007, Bilfinger Berger)
 • obsługa laboratoryjna betonowań przy budowie obiektów inżynierskich obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S-3  (Berger Bau)
 • pełnienie funkcji technologa z ramienia nadzoru przy budowie obwodnicy Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S-3 (Promost/Strabag)
 • kompleksowa obsługa laboratoryjna budowy obwodnicy Sławna w ciągu drogi krajowej DK12 (2005 – 2006, Budimex)
 • obsługa laboratoryjna budowy farm wiatrowych w m. Kukinia, Białogard, Jędrzychowice
 • obsługa laboratoryjna z ramienia Generalnych Wykonawców przy budowie obiektów inżynierskich m.in.:
  • Mostu granicznego przez rz. Nysę Łużycką w m. Olszyna w ciągu A18
  • Mostu granicznego w m. Gubinek w ciągu DK 32
  • Mostu granicznego w m. Zasieki – Forst w ciągu DW 289
  • Mostu przez rz. Bóbr w m. Golnice w ciągu A18
  • Mostu przez rz. Bóbr w m. Szprotawa w ciągu DK 12
  • Mostów i wiaduktu w m. Żagań w ciągu DK 12
  • Mostu przez rz. Chełszczącą w ciągu DK 3
  • Mostu i wiaduktów w ciągu obwodnicy m. Rzepin w ciągu DK 2
  • Wiaduktu w m. Wilkanowo w ciągu DK 27
  • Mostu przez rz. Odrę w ciągu DW 323